κατοικτίζω

κατοικτίζω
κατοικτίζω (Α)
1. ευσπλαγχνίζομαι κάποιον, κατοικτείρω* («τοὺς δὲ σοὺς ὅποι θεοὶ πόνους κατοικτιοῡσιν οὐκ ἔχω μαθεῑν», Σοφ.)
2. εγείρω τον οίκτο («τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ' ἤ τέρψαντά τι ἤ δυσχεράναντ' ἤ κατοικτίσαντά πως», Σοφ.)
3. μέσ. κατοικτίζομαι
θρηνώ για τον εαυτό μου, λυπάμαι τον εαυτό μου («τὸν ἂν ἴδωνται ἀποκλαύσαντα ἢ κατοικτισάμενον», Ηρόδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α)-* + οἰκτίζω «δείχνω οίκτο, λυπάμαι» (< οἶκτος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • κατοικτίζῃ — κατοικτίζω bewail oneself pres subj mp 2nd sg κατοικτίζω bewail oneself pres ind mp 2nd sg κατοικτίζω bewail oneself pres subj act 3rd sg κατοικτίζω bewail oneself pres subj mp 2nd sg κατοικτίζω bewail oneself pres ind mp 2nd sg κατοικτίζω bewail …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτιεῖ — κατοικτίζω bewail oneself fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) κατοικτίζω bewail oneself fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) κατοικτίζω bewail oneself fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) κατοικτίζω bewail oneself fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτιοῦσιν — κατοικτίζω bewail oneself fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) κατοικτίζω bewail oneself fut ind act 3rd pl (attic epic doric) κατοικτίζω bewail oneself fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) κατοικτίζω bewail oneself fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτισάμενον — κατοικτίζω bewail oneself aor part mid masc acc sg κατοικτίζω bewail oneself aor part mid neut nom/voc/acc sg κατοικτίζω bewail oneself aor part mid masc acc sg κατοικτίζω bewail oneself aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτίσαι — κατοικτίζω bewail oneself aor inf act κατοικτίσαῑ , κατοικτίζω bewail oneself aor opt act 3rd sg κατοικτίζω bewail oneself aor inf act κατοικτίσαῑ , κατοικτίζω bewail oneself aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτίσαντα — κατοικτίζω bewail oneself aor part act neut nom/voc/acc pl κατοικτίζω bewail oneself aor part act masc acc sg κατοικτίζω bewail oneself aor part act neut nom/voc/acc pl κατοικτίζω bewail oneself aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατωικτίσθην — κατοικτίζω bewail oneself plup ind mp 3rd dual κατῳκτίσθην , κατοικτίζω bewail oneself aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) κατῳκτίσθην , κατοικτίζω bewail oneself aor ind pass 1st sg κατοικτίζω bewail oneself plup ind mp 3rd dual (homeric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτιεῖν — κατοικτίζω bewail oneself fut inf act (attic epic doric) κατοικτίζω bewail oneself fut inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτιζομένου — κατοικτίζω bewail oneself pres part mp masc/neut gen sg κατοικτίζω bewail oneself pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατοικτιζόμενοι — κατοικτίζω bewail oneself pres part mp masc nom/voc pl κατοικτίζω bewail oneself pres part mp masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”